Playroom is dark

2. 6. první prezentace kontinuálního workshopu na téma intimita v performativním umění v rámci festivalu WILD!