BUDOUCNOST

BUDOUCNOST

Pro rok 2016 chystáme:

SURVIVE – doku divadlo o konci světa
DEKADENCE – divadelně performativní cyklus