CZECH.ARNY4

CZECH.ARNY4

Bývalá nádražní budova Plzeň-Jižní předměstí.

Pod zčásti opadanou omítkou se objevují fragmenty vzácných fresek. V restauraci hodují leda švábi, nic než pár reklamních cedulí tu nezbylo.. Duch paní Doušové, co se kvůli defraudaci vrhla pod vlak, občas probleskne v ztemnělých koutech. Pára už nezdobí světlo, co šikmě padá do chodeb. Sály ztracených kroků úpí pod novými obrazy, stěny žárlí na praskliny nových grafik, podlaha čeká, kdy zkamenělí lidé ujdou jediný krok.

Zbloudilí cestující, zmatení, sestupují v rozlehlé dvoraně do útrob současného výtvarného umění. Můžete je následovat.

Paní Doušová ničemu nerozumí.

Fotografie naleznete v Galerii (ZDE).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *