Nádraží v disku

NÁDRAŽÍ V DISKU

Výstava fotografů Daniela Šperla a Yoshimi Yokoyama z projektu Noci na nádraží.

www.danielsperl.com
www.yoshimiyokoyama.com

Yoshimi Yokoyama pochází z Japonska, kde se věnovala fotografii pro módní časopisy. Od roku 2005 studuje fotografii na pražské FAMU, od roku 2006 na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Realizovala cykly: On a way, Tokyo Praha a Tokyo Praha 2.

Daniel Šperl studoval fotografii na Institut výtvarné fotografie ČSF a na pražské FAMU, semestrální pobyt na Ecole de Beaux Arts v Toulouse. Získal stipendium Japonské fotografické asociace pro studijní pobyt v Japonsku. Jeho převážně černobílá zachycení všedního života se dočkala řady výstav i knižních publikací (Všední slavnosti, Bez hranic…). Je zastupován prestižní Leica Gallery Pratur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *